Tajný výlet letos manžele zavedl do Lanškrouna

V sobotu dne 1.6.2019 se konal již osmý tajný výlet pro maželské páry. Autobus nás dovezl do Ostrova a odsud jsme šli pěšky podél lanškrounských rybníků na okraj města. Cestou jsme se v párech zamýšleli nad zadanými tématy ze společného soužití. V Lanškrouně jsme se podívali do zavřeného kostelíka sv. Anny a od něho zamířili…

Záměr ješte více otevřít semanínský kostel se podařilo naplnit

Záměr spolku Pro Semanín ještě více otevřít semanínský kostel veřejnosti pomocí prosklených dveří se díky grantu Nadace Tesco ve výši 10.000 Kč a darům či práci dobrovolníků ve výši 18.000 Kč podařilo zhmotnit. Co říkáte novému faceliftu semanínského kostela? A také na kostele vykvetla vistárie … Více viz:  https://www.facebook.com/david.smycka/posts/2510556122301998 a pro ty, co nemají facebook, také…

Malé ohlédnutí za slavením velikonočních svátků

Průvodem na Květnou neděli jsme vstoupili do Svatého týdne a spolu s Kristem si během následujících dnů připomínali jeho poslední večeři, utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. Zvláště slavnost Zmrtvýchvstání Páně, která začíná ještě za tmy před kostelem za svitu ohně a žehnání velikonoční svíce – symbolu Krista, je nepopsatelným zážitkem, který zasahuje nitro snad každého přítomného….

Žehnání adventních věnců

Na počátku adventu otec Miloš Kolovratník požehnal adventní věnce lidem z našeho pastoračního obvodu v Třebovicích, Rybníku, Svinné, Dlouhé Třebové i České Třebové. „Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce, dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě. Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci ale sesíláš nám své světlo a svou…

Oslava 100. let výročí založení naší republiky v Řetové

Tuto neděli (28.10.2018) jsme v Řetové společně s místními občany a zástupci obce oslavili při bohoslužbě 100. let výročí založení naší republiky. Po bohoslužbě  se všichni shromáždění vydali průvodem k pomníku padlých, kde za účasti starostky a vedení obce byl položen věnec. Poté byla  zasazena pamětní lípa, kterou požehnal o. Miloš Kolovratník. mku

Bohoslužba s poděkováním za úrodu

V neděli 30.9.2018 jsme slavili bohoslužbu s poděkováním za úrodu. Otec Miloš Kolovratník zdůraznil, že žijeme v době hojnosti, ale měli bychom si uvědomit, že to není samozřejmostí. Také připomněl, že naši vděčnost za plody země a lidské práce vyjadřuje kněz při každé bohoslužbě po přinesení obětních darů na oltář. Donesené ovoce, zeleninu i další plody následně požehnal….