Pouť v Dlouhé Třebové

V Dlouhé Třebové jsme měli 4.7.2021 Svatoprokopskou pouť, která začala litaniemi od naší historické sochy sv. Prokopa a průvodem ke kostelu, kde jsme se přivítali s o. Milošem a pokračovali sv. mší. Počasí nám přálo a schola nám krásně zazpívala. autor: textu i fotografií: I. Sedláček převzato z facebooku farnosti Česká Třebová

Poděkování za pozvání do hor

Milí farníci, děkuji vám  za pozvání do hor, konkrétně za dárkový poukaz na Erlebachovu boudu. Strávil jsem tam 5 krásných letních dnů . A protože v podmínkách dárkového poukazu bylo, že musím prokázat  svoji skutečnou přítomnost na tomto místě,  udělal jsem pár obrázků. Moc mi ta selfíčka nejdou, ale časem to nacvičím. Berte to prosím i…

Kristus vstal z mrtvých, aleluja!

Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsme ukončili Velikonoční třídenní, kdy jsme společně s Kristem procházeli jeho poslední večeří s apoštoly, jeho utrpením a smrtí na kříži až k nedělnímu ránu, kdy jsme si připomínali úlek a údiv jeho příznivců u prázdného hrobu – jeho Zmrtvýchvstání. A tak tímto dnem znělo jásavé „Aleluja“ s vděčností nás všech za záchranu, za vítězství…

Vánoční výzdoba

Dnešního dne (23.12.) se dokončily vánoční výzdoby našich kostelů. Takto vypadá vánočně vyzdobený kostel v Řetové… MK

FARNÍ TÁBOR 2020: DEN 8. – Sobota – Odjezdový den.

Tábor 2020 Jedinkrát v roce, se koná tábor farní, kde svačíme ovoce, a čas trávíme hraním. Byla bouřka, hromy hřměly, a všichni se strachem chvěli. Další den už bylo hezky, poté zase hromy, blesky. Přišla Srdcová královna, že jsme pro ni jen zvěř lovná. Naštvala se na nás jako divá, a pak skončila jako otrokyně vězněná….