Restaurovaný oltář v kapli ve Svinné

V měsíci červnu 2015 bylo dokončeno restaurování oltáře v kapli sv. Cyrila a Metoděje ve Svinné. Kromě naší farnosti a individuálních dárců se na financování díla významně podílel i Pardubický kraj a Město Česká Třebová. Všem dárcům děkujeme !