Nové webové stránky farnosti.

Drazí farníci, po určitém čase, kdy nebylo již nadále technicky možné udržovat web farnosti pod současnými stránkami, jsme byli donuceni přejít na nový systém webových stránek, který nejen že umožní nadále technicky stránky správně udržovat, navíc také nabídne jednodušší přístup pro jeho uživatele. Nové stránky již tedy brzy nahradí tento obsah, který nyní vidíte pod…

Zpívání koled v kapli na Lhotce

V kapli na Lhotce jsme se sešli o Vánocích ke zpívání koled. Mladí hudebníci dokázali přenesli radostnou vánoční atmosféru na nás účastníky. Zazpívali jsme si (či se jen zaposlouchali) do známých písní a koled. MKu

Betlém ve farním kostele sv. Jakuba

Betlém ve farním kostele sv. Jakuba  je letos postavený o něco dříve. Jen figurka Ježíška česká až na Štědrý den, kdy ji  podle staré betlémářské tradice slavnostně  vložíme do betléma. Betlém je letos postavený již dříve. Přišli se na něj podívat senioři z Domove pro seniory v Bezděkově a před vánocemi to budou ještě dvě mateřské českotřebovské…