260. výročí posvěcení kostela v Řetové

Dne 27. září 2015 jsme se sešli v kostele sv. Máří Magdaleny při příležitosti 260. let od jeho posvěcení. Mše svatá se konala netradičně ve 14 hodin odpoledne. Při této výjimečné události se v řetovském kostele znovuobnovil sbor, který nás provázel svými zpěvy při mši svaté, kterou sloužil o. Miloš Kolovratník, a v závěru mše svaté posvětil sochu…

Fara v Řetové má nová okna

V těchto dnech se dokončují práce na výměně oken na faře v Řetové – všechna okna fary jsou vyměněna za nová, plastová. Na fotografii můžete vidět i nově zhotovený altán na farské zahradě. Práce jsou hrazeny ze sbírek farníků. o. Miloš Kolovratník