Červnové novinky ze Semanína

Fotoreportáž z oslavy narozenin o. Miloše Kolovratníka a z propagace semanínské kostelní expozice na festivalu pravěku v Křivolíku naleznou zájemci zde: http://www.obecsemanin.cz/o-obci/kostel-semanin/. Video o Semanínských naučných stezkách včetně propagace kostelní expozice v pořadu Toulavá kamera České televize zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/. (David Smyčka)