Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní a orgán faráře, který mu pomáhá ve správě majetku farnosti. Při své činnosti se ekonomická rada řídí předpisy Kodexu kanonického práva a příslušnými zákony České republiky.

Předsedou ekonomické rady je farář, dalšími členy pro období od září 2018 do srpna 2022 jsou:

Jana Babková
Aleš Kobulej
Martin Mužík
Filip Němeček

Zápisy z ER k prohlédnutí a stažení.