Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Nese spoluzodpovědnost za předávání evangelia a jeho naplňování v rozličných podobách a situacích farní obce. Spolu s farářem posuzuje konkrétní otázky týkající se pastorace, radí se o nich, nalézá možnosti řešení a ty pak realizuje.

Předsedou pastorační rady je farář, dalšími členy pro období od září 2018 do srpna 2022 jsou:

Jakub Brdíčko
Helena Němečková
Anna Smyčková
Dušan Stolarik
Gabriela Sýkorová
Martin Voleský

Zápisy z PR k prohlédnutí a stažení.