Fara v Řetové má nová okna

V těchto dnech se dokončují práce na výměně oken na faře v Řetové – všechna okna fary jsou vyměněna za nová, plastová. Na fotografii můžete vidět i nově zhotovený altán na farské zahradě. Práce jsou hrazeny ze sbírek farníků. o. Miloš Kolovratník