zpoved_2Víme dobře, jak nás trápí hříchy druhých okolo nás i ve společnosti. Vědomí odpuštění a smíření s Bohem i církví je dar, který přesahuje možnosti psychologie. Kdo skrze svátost smíření objevil hloubku vnitřního pokoje a uzdravení duše a mezilidských vztahů, ten se k němu rád vrací. Kromě času před pátečními bohoslužbami je o. Miloš Kolovratník k dispozici celé páteční odpoledne k setkáním, která mají formu rozhovoru a vyžadují delší čas. Setkání je třeba s knězem předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailemJe rovněž možné domluvit individuální setkání i v jiném termínu. Snažíme se být citliví nejen na náš hřích vůči druhým, ale i na to, že hřích druhých zasáhl nás samotné a vzal nám radost ze života.