Farní evangelizační buňka (FEB) se v naší farnosti schází od podzimu 2014. Setkání probíhají pravidelně každé úterý od 18:45 h do cca 20:15 h v rodinách a mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Snažíme se dle našich možností dodržovat rámec, který je pro setkání FEB pevně daný.

Inspirujeme se systémem FEB, který do ČR přichází z farnosti St. Eustorgio v italském Milánu. Tamní farář, P. Piergiorgio Perini, je zároveň presidentem mezinárodního organismu služby systému farních evangelizačních buněk. Byl to on, kdo v roce 1986 přinesl metodu FEB do Milána. Dnes je v milánské farnosti 160 evangelizačních společenství – buněk a tento způsob evangelizace se šíří dál po celé Itálii i do dalších zemí celého světa.

Jak naznačuje slovo „buňka“ v názvu, jedná se o jakýsi živý organismus: společenství FEB rostou a dělí se s nově příchozími na další a další skupinky, které jsou stále připraveny přijímat další členy do svého středu. Tímto způsobem se stávají mostem k překonání anonymity, se kterou se může potkat člověk, který přichází poprvé do farnosti, nebo se třeba do církve po letech vrací. Tito lidé se často cítí stranou života společenství a farní buňka je místem, kde mohou nalézt vztahy a přátelství.

Podstatným cílem FEB je evangelizace. Princip farních buněk vychází z řeckého slova „oikos“, které označuje „mikrosvět“ každého z nás: rodinu, spolupracovníky, spolužáky, přátele, sousedy. Členové buňky se inspirují životem prvních křesťanů, kteří šířili Kristovo evangelium ve svém okolí s radostí a nadšením. Snažíme se k tomu využívat již existující vztahy, být druhým nablízku a sdílet s nimi jejich radosti i trápení – a také naši osobní zkušenost víry. Věříme, že je to nejpřirozenější způsob a zároveň nejúčinnější metoda, jak se dotknout srdcí druhých lidí.

Setkání farní evangelizační buňky jsou otevřena pro všechny, kdo hledají společenství, chtějí systém FEB poznat a hledat jeho prostřednictvím cesty k předání poselství evangelia lidem kolem nás.

Více o FEB na http://www.evangelizacnibunky.cz/

Kontaktní osoba:

Jana Brdíčková, email: brdickova.jana@seznam.cz