Od ledna 2012 jsme začali používat novou farní databázi. Evidované údaje slouží výhradně pro interní účely (pro vyhledání kontaktu, lepší přehled o naší farnosti a o našich zájmech i možnostech, pro přehled narozenin a vyhledání oslavenců 🙂 …). Ochrana dat před zneužitím je samozřejmě zajištěna.


Pokud byste měli zájem o zapsání do farní databáze (slouží i jako evidence e-mailových adres pro zasílání farního infa a pořadu bohoslužeb), vyplňte prosím formulář a zašlete ho e-mailem na adresu kancelar@farnostct.cz , případně odevzdejte ve farní kanceláři.