Drazí farníci, po určitém čase, kdy nebylo již nadále technicky možné udržovat web farnosti pod současnými stránkami, jsme byli donuceni přejít na nový systém webových stránek, který nejen že umožní nadále technicky stránky správně udržovat, navíc také nabídne jednodušší přístup pro jeho uživatele.

Nové stránky již tedy brzy nahradí tento obsah, který nyní vidíte pod naší doménou farnostCT.cz. Doména farnosti tak zůstane zachována.

Než se tak stane, můžete se už nyní na nové stránky podívat na jejich podobu v prozatímním umístění pod tímto odkazem

Tímto současně děkujeme všem redaktorům těchto stránek, kteří zde psali příspěvky zejména ze života naší farnosti a pomáhali tak ostatním předat něco z našich společných okamžiků. Také děkujeme i těm, kdo se s s obětavostí starali dosud o provoz těchto stránek a zanechali zde nemalý odkaz, který ač někdy skrytý, byl a je přesto významný.