Slavnostní svěcení varhan v Řetové

Tato významná událost řetovské farnosti a celé obce se konala 22. září. Po 14 hodině byla zahájena slavnostní mše sv., při které byly v úvodu posvěceny varhany. Mši sv. sloužil biskup Josef Kajnek. Zavítali mezi nás také kněží z Ústí nad Orlicí a Dolního Újezda. Mši sv. doprovázel hrou na zrestaurované varhany prof. Václav Uhlíř…

Ze Semanína

Semanínská“ výstava ve Vyšehorkách, zajímavé návštěvy a jiné letní zážitky:    https://www.obecsemanin.cz/obec-239/o-obci/kostel-semanin/