V neděli 24.4.2022 se konala poutní bohoslužba v Třebovicích. Bohoslužbě předsedal generální vikář mons. Jan Paseka.

Po bohoslužbě proběhla beseda s vikářem v zasedací místnosti obecního úřadu.

MKu