Při bohoslužbě na Popeleční středu jsme se nechali symbolicky označit popelem, čímž jsme se přihlásili k tomu, že chceme usilovat o poznání, co máme změnit v našich životech. Otec Miloš zdůraznil, abychom však neměnili nic na základě našich představ, ale prosili Boha, aby nám dal toto poznání on.

Postní dobou nás letos opět provází brožura se zamyšlením kněží i laiků naší diecéze na každý den tohoto období.
Celá doba postní směřuje k obnově našeho křestního slibu, ke kterému se přihlásíme o slavnosti Kristova Zmrtvýchvstání. Tato oslava  bude letos v České Třebové spojena i se křtem neslyšících.

Na Zelený čtvrtek stejně jako každý rok podpoříme ve vzdělání sbírkou z toho co během postu ušetříme indické děti. Minimální částka potřebná k úhradě studia pro jedno dítě v Indii je nyní 6.500 Kč. Na úhradu výdajů spojených se vzděláváním obou dětí tedy přispějeme letos celkovou částkou 13.000 Kč.

V INFU na tento měsíc píše otec Miloš: „Přeji nám všem požehnanou postní dobu. Ať k nám promlouvám boží slovo a Hospodin nám dá prožít situace ze kterých poznáme co máme ve svém životě změnit.“

MKu