Rekvizice zvonů před 80 lety

Na začátku roku 1942 nařídily protektorátní úřady rekvizici zvonů pro válečné účely. Nebylo to nic nového. Také v první světové válce, na podzim roku 1916, došlo k odebrání dvou menších zvonů z kostelní věže pro válečné potřeby c. a k. monarchie. Přitom tyto zvony byly pořízeny teprve v roce1906 při dostavbě kostela jako doplněk ke zvonu sv. Prokop, který byl v listopadu téhož roku po důkladné renovaci přemístěn ze staré zvoničky do kostela.

Po válce, 9. července 1922, posvětil P. Josef Tužin 47 kg vážící zvon Josef, který daroval dlouhotřebovský rodák Antonín Renčín, žijící v Minnesotě v USA. Slavnosti se zúčastnilo velké množství lidí, ale chybělo obecní zastupitelstvo. Chování zastupitelů nemohu a nechci hodnotit, ale bylo to v době, kdy i v naší obci došlo k vážným rozmíškám mezi katolickou církví a nově vzniklou Církví československou. O tomto dění jsem psal podrobněji v březnu 2020. Zvon Josef ohlašoval úmrtí, lidé ho nazvali umíráčkem. O deset let později díky neznámému dárci byl pořízen zvon Maria o váze 319 kg. Posvěcen byl 18. září 1932.

Bohužel, historie se opakovala. Opět po deseti letech, 25. a 26. března 1942, došlo na příkaz okresního úřadu v Litomyšli k sejmutí zvonů Maria a Josef. Rekvírován byl i původní zvonek ze hřbitovní kaple z r. 1898, pořízený Františkem Sršněm z čp. 105. Zvony, označené písmenem A (určené k likvidaci), putovaly do sběrny v České Třebové, odtud na centrální shromaždiště do Prahy na Rohanský ostrov a pak loděmi po Vltavě a Labi do Německa. Jen málo z nich se podařilo zachránit a vrátit zpět. V současné době vznikla krásná iniciativa na ulití velkého zvonu vážícího 9 801 kg, symbolizující počet ukradených zvonů z českých zemí.

A tak ve věži kostela zůstává již 80 let osamocen zvon sv. Prokop z r. 1753, nejstarší památka v obci. Kladu si otázku: bude někdy doplněn dalšími? Jsem realista, ale zároveň optimista. Vždyť už tolik dobrých věcí se v uplynulých letech podařilo a mnohdy naprosto nečekaně. O jedné takové vztahující se právě ke zvonu Prokop píšu v následujícím článku.

František Mikeš

Pamětní záznam o zvonu sv. Prokop:

Pamětní záznam – zvon Prokop