Minulou neděli o. Miloš Kolovratník představil při bohoslužbě novou ekonomickou radu farnosti a tuto neděli radu pastorační. „Jmenováním pastorační rady považuji za ukončený „sabatický rok“, který jsem vyhlásil a zároveň považuji za ukončená setkání farního sněmu, která probíhala v naší farnosti “, oznámil přítomným farníkům dříve než uvedl nové členy pastorační rady.

Členství v ekonomické radě přijali a jmenováni byli Jana Babková, Aleš Kobulej, Martin Mužík a Filip Němeček. Ke spolupráci v pastorační radě byli přizváni a nabídku přijali Jakub Brdíčko, Helena Němečková, Anna Smyčková, Dušan Stolarik, Gabriela Sýkorová a Martin Voleský. Všichni členové před společenstvím farníků stvrdili slibem, že budou svědomitě plnit své poslání a přispívat k růstu Božího království v naší farnosti.

Prvním velkým úkolem pastorační rady bude promýšlet, jak druhým zprostředkovat poznání Ježíše, sdělil o. Miloš, druhým úkolem pak usilovat o to, aby farnost byla živým společenstvím křesťanů, kde má každý své místo a cítí se zde „doma“. Jako nezbytné vidí potřebu promýšlet vize, kam chceme dojít, jak by farnost měla vypadat za deset let.

Dále citoval vyjádření plzeňského biskupa Tomáše Holuba pro Katolický týdeník: „Velké nebezpečí spočívá v tom, že farní rady se zvrhnou v rady ekonomické. To znamená, že jako hlavní řeší otázku finanční, nikoliv to zásadní pro farnost, což jsou v základu čtyři věci, o nichž jsme v naší diecézi začali intenzivně hovořit. Liturgie, diakonie, misie a společenství. Proto jsem chtěl, aby vedle ekonomické rady existovala v každé farnosti jako hlavní rada ta pastorační. Ekonomická rada má pak vymýšlet, jak a z čeho hlavní poslání farnosti financovat.“ (KT č.37/2018, str. 4). S tímto vyjádřením souzní a těší se na spolupráci s oběma radami.

M. Kubištová