Při kněžskému dnu v Hradci Králové se sešli kněží a jáhni naší diecéze společně s biskupem.

V průběhu bohoslužby 13 mužů  prožilo kandidaturu k jáhenské službě. Mezi nimi i náš Dušan Stolarik a ze sousední lanškrounské farnosti Vojtěch Smolák.

Součástí setkání byla i kvalitní přednáška Tomáše Petráčka o Josefovi Toufarovi a jeho procesu svatořečení.

 

http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5636-knezsky-den-v-hradci-kralove.html

MKo