Informace z Oblastní Charity Ústí nad Orlicí:

Jak je možné  pomoci Ukrajině?  V tuto chvíli je to peněžní sbírka a hledání ubytovacích kapacity. Blíže:

SBÍRKA

nejúčinnější forma pomoci v tuto chvíli je SBÍRKA – jelikož umožní nakoupit potřebně věci ve velkém, pokud možno přímo v místech pomoci, je cílená tam, kde je to potřeba zejména skrze síť Charit v místě působících, přímo na Ukrajině v rámci aktuálních možností, příp. pak lidem, kteří budou přijíždět.  Prosím o šíření všemi dostupnými kanály, nástěnky (plakátek viz příloha), sdílení fb i web Charity ČR nebo Charity DCH nebo naší Charity Ústí nad Orlicí. Sbírka též proběhne v kostelích při nedělní bohoslužbě.

UBYTOVACÍ KAPACITY

Správa uprchlických zařízení MV ČR hledá nyní kapacity pro prvních 5000 lidí, má zájem o větší celky, ale samozřejmě, se tam mohou hlásit i občané, kteří mají možnosti přijmout lidi do svých domovů.

Nabídku ubytování je možné nahlásit na Ubytování pro ukrajinské rodiny | suz.cz   ubytovaniukrajina@suz.cz

 

Ukrajinci zde žijící

Pokud se na Vás obrátí lidé z Ukrajiny o radu možností prodloužení jejich pobytu apod. odkažte je buď na naši Charitu nebo přímo na Integrační centrum DCHHK Integrační centrum pro cizince Hradec Králové – Integrační centrum pro cizince Hradec Králové (cizincihradec.cz) Jsme připraveni jim poskytovat poradenství ohledně jejich pobytu.

Nebo na nově zřízenou speciální sekci stránek MV – https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

 

materiální sbírky oděvů, potravin, dalších věcí

Momentálně se nedoporučujeme! organizovat takovéto sbírky vzhledem k tomu, že není možné je do země dopravit. Nejspíš budou aktuální pro lidi, kteří přijedou.

 

Ukrajina_poster_A4_vyska_CZ