V naší zemi se tento způsob seznamování s vírou stává stále populárnějším. V mnoha městech (i docela malých obcích) se tak stovky lidí účastní jednotlivých kurzů a mnozí z nich dokončí všech dvanáct setkání bez jediného vynechání. Zdá se, že svobodná a přátelská atmosféra Kurzů Alfa opravdu napomáhá, aby hledající nebo dosud ne příliš ve víře ukotvení lidé tak poznávali úžasnou nabídku Boží Lásky a nebáli se na ni odpovědět.
Pro ty, kteří o kurzech dosud neslyšeli, alespoň uvedeme, že jde o cyklus více než deseti setkání, která trvají asi necelé tři měsíce. Každé setkání trvá přibližně 2,5 hodiny a skládá se z večeře, přednášky a diskuse ve skupince. V České Třebové se budeme scházet na faře každé úterý (počínaje 15. lednem 2019) vždy od 18.30. Jakýmsi důležitým vyvrcholením bude sobota 9. března, která se celá zaměří na osobu a dílo Ducha Svatého.
Na jednotlivá setkání zveme skutečně každého, kdo si chce osvojit nebo připomenout základy křesťanství (Ježíš, význam jeho smrti, Bible, modlitba atd.). Kurzy jsou vhodné pro lidi bez jakékoli zkušenosti s vírou, ale zároveň mohou velmi dobře posloužit také těm, kteří sice chodí do kostela, a přesto by si rádi ujasnili mnohé z toho, co církev hlásá. Účast na celém cyklu je zcela zdarma a nikoho nezavazuje, hosté tak mohou přicházet třeba jen ze zvědavosti a nepravidelně.

Za Farní evangelizační buňku zve Jakub Brdíčko