Zpívání koled v kapli na Lhotce

V kapli na Lhotce jsme se sešli o Vánocích ke zpívání koled. Mladí hudebníci dokázali přenesli radostnou vánoční atmosféru na nás účastníky. Zazpívali jsme si (či se jen zaposlouchali) do známých písní a koled. MKu

Betlém ve farním kostele sv. Jakuba

Betlém ve farním kostele sv. Jakuba  je letos postavený o něco dříve. Jen figurka Ježíška česká až na Štědrý den, kdy ji  podle staré betlémářské tradice slavnostně  vložíme do betléma. Betlém je letos postavený již dříve. Přišli se na něj podívat senioři z Domove pro seniory v Bezděkově a před vánocemi to budou ještě dvě mateřské českotřebovské…

Poutní bohoslužba v Třebovicích

V neděli 24.4.2022 se konala poutní bohoslužba v Třebovicích. Bohoslužbě předsedal generální vikář mons. Jan Paseka. Po bohoslužbě proběhla beseda s vikářem v zasedací místnosti obecního úřadu. MKu

Benefiční koncert pro Ukrajinu

KOMORNÍ ORCHESTR JAROSLAVA KOCIANA ČESKÁ TŘEBOVÁ pořádá benefiční koncert pro Ukrajinu v pátek 11.3.2022 od 19 hodin ve Velkém sále Kulturního centra v České Třebové. Během koncertu bude probíhat sbírka pro potřeby zajištěnípéče o ukrajinské uprchlíky, jejímž pořadatelem bude Oblastní Charita Ústí nad Orlicí. U vchodu bude umístěna zapečetěná schránka na peněžní dary od posluchačů….

Jak je možné pomoci Ukrajině?

Informace z Oblastní Charity Ústí nad Orlicí: Jak je možné  pomoci Ukrajině?  V tuto chvíli je to peněžní sbírka a hledání ubytovacích kapacity. Blíže: SBÍRKA nejúčinnější forma pomoci v tuto chvíli je SBÍRKA – jelikož umožní nakoupit potřebně věci ve velkém, pokud možno přímo v místech pomoci, je cílená tam, kde je to potřeba zejména skrze síť Charit…

Osmdesát let od rekvizice zvonů v Dlouhé Třebové

Rekvizice zvonů před 80 lety Na začátku roku 1942 nařídily protektorátní úřady rekvizici zvonů pro válečné účely. Nebylo to nic nového. Také v první světové válce, na podzim roku 1916, došlo k odebrání dvou menších zvonů z kostelní věže pro válečné potřeby c. a k. monarchie. Přitom tyto zvony byly pořízeny teprve v roce1906 při…

Pozvánka na masopustní víkend

Sobota 26. února 2022 – odpoledne pro chlapy na faře od 14 hodin společné vaření masopustního guláše a duchovní program (vlastní půllitr na pivo s sebou) Neděle 27. února 2022 – posezení na faře s masopustním občerstvením pro všechny po nedělní bohoslužbě (asi od 10:30)    

Tříkrálová sbírka

Malí koledníci navštívili v rámci Tříkrálové sbírky i náš Městský úřad v České Třebové, aby všem přítomným poděkovali za práci v uplynulém roce a popřáli do tohoto nového roku 2022 „Štěstí, zdraví , dlouhá léta …“ MKo

Betlémské světlo

Jako každý rok k nám doputovalo betlémské světlo, lidé si jej mohli odnést do svých domovů z kostelů v Rybníku, Anenské Studánce a Třebovici. Betlémské světlo do České republiky dovážejí brněnští skauti z Vídně. MKu