Zpívání koled v kapli na Lhotce

V kapli na Lhotce jsme se sešli o Vánocích ke zpívání koled. Mladí hudebníci dokázali přenesli radostnou vánoční atmosféru na nás účastníky. Zazpívali jsme si (či se jen zaposlouchali) do známých písní a koled. MKu

Betlém ve farním kostele sv. Jakuba

Betlém ve farním kostele sv. Jakuba  je letos postavený o něco dříve. Jen figurka Ježíška česká až na Štědrý den, kdy ji  podle staré betlémářské tradice slavnostně  vložíme do betléma. Betlém je letos postavený již dříve. Přišli se na něj podívat senioři z Domove pro seniory v Bezděkově a před vánocemi to budou ještě dvě mateřské českotřebovské…

Kurzy Alfa v České Třebové 2022

Od 19.9.2022 budou probíhat opět kurzy Alfa – uvádíme více informací: O KURZECH ALFA V ROCE 2022 – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Co jsou to Kurzy Alfa? Jde o cyklus přednášek a diskusí, které se týkají základních témat křesťanství. Obsah je zcela ekumenický a vychází z pojetí anglického kněze Nickyho Gumbela. Přehled všech témat najdete na…

Poutní bohoslužba v Třebovicích

V neděli 24.4.2022 se konala poutní bohoslužba v Třebovicích. Bohoslužbě předsedal generální vikář mons. Jan Paseka. Po bohoslužbě proběhla beseda s vikářem v zasedací místnosti obecního úřadu. MKu

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Při vigílii slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsme slavili také křest Zdeňka Péma a poté se sešli na faře při tradiční společné velikonoční snídani. Atmosféru vigilie slavnosti si můžete připomenout na fotografiích. MKu

Velký pátek

Na Velký pátek začínají kněží a jáhni obřady prostrací (položením před oltářem), čímž vyjadřují úctu Kristově oběti. Nejinak tomu bylo i v České Třebové. Věřící uctili památku Kristovy oběti vkleče před nasvíceným křížem na oltářním plátně. MKu